WestEnergy bidrar till ökad resurshushållning

Vi erbjuder flera olika typer av produkter och lagerhåller de som används till industrin och värmeverk. E20 0.05 är en vegetabilisk olja eller MFA (mixed fatty acid), som används mest.

Dessutom kan vi för er med egen tankkapacitet, hitta många andra produkter. Fråga bara så kan vi med all säkerhet hjälpa er.

Våra produkter är högklassiga och koldioxidneutrala. WestEnergys vegetabiliska eldningsoljor, tillverkas uteslutande av restprodukter från livsmedelsproduktion och biodieseltillverkning.

När det gäller restprodukterna från livsmedelsindustrin, vill vi förtydliga att dessa produkter inte bara är oätliga utan även helt oanvändbara i alla typer av fortsatt livsmedelstillverkning. Vi tar vara på en biprodukt som endast lämpar sig för uppvärmingsändamål.

Processhema