Vår bioolja - mer miljövänlig energi får du leta efter

För oss på WestEnergy AB räcker det inte med att de produkter som vi saluför är koldioxidneutrala (CO2 neutrala). För oss är det viktigt att omtanken om miljön, genomsyrar hela vår verksamhet. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vårt eget miljöarbete.

 

Koldioxidneutrala produkter

I praktiken innebär begreppet "koldioxidneutral" att den växt som biooljan tillverkas av binder lika mycket koldioxid när den växer som den mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning av biooljan. Vid användning av ett biobränsle kan man därför lite förenklat räkna nettoutsläppet av koldioxid till noll.

Vi har hållbarhetsbesked från Energimyndigheten.