Vår bioenergi värnar om miljön och om dig som kund

WestEnergy AB startade 1998 och har sitt huvudkontor i Lidköping. Vår affärsidé är att tillhandahålla miljövänlig bioenergi i form av bioolja.

Den bioolja som vi saluför, importerar vi direkt från Europa. För att säkerställa en så effektiv transport som möjligt, har vi valt att frakta vår olja med båt till vår depå i Trollhättan. I våra sex oljecisterner, har vi plats för 19 000 kubikmeter bioolja. Denna lagringskapacitet tillsammans med effektiv logistik och hög leveranssäkerhet, gör oss till en energipartner att lita på.

Eftersom vi alltid utgår ifrån kundens individuella behov, är varje lösning unik. För er som inte har använt bioolja tidigare, har vi följande arbetssätt:

  1. Vi börjar alltid med att göra en dagsaktuell bränslekalkyl/produktkalkyl.
  2. Därefter genomför våra erfarna besiktningsmän en grundlig besiktning av den befintliga anläggningen tillsammans med kunden, vilket resulterar i en bedömning om ev. förändringar.
  3. Först när allt beslutsunderlag är framme gör vi en överenskommelse.
  4. Vid uppstarten finns vi självklart med!